trans-art informerer
     

nåværende

2003
2002
2001


program

bilder fra 1.mai Kulturfront

 

(NB: historisk dokumentasjon! Status pr. mai 2003.)

trans-art har ingen utstillinger på programmet


Stiftelsen trans-art har av økonomiske grunner vært nødt til å legge ned visningsrommet trans-art i Mellomveien 4.
Visningsrommet trans-art kom istand ved hjelp av Norsk Kulturråds 3-årige prosjekt ”Rom for kunst” som nå er avsluttet. I 2002 hadde vi en daglig leder ansatt som bl.a. skulle hjelpe oss med å finne alternative inntektskilder. Dette ble en vanskelig oppgave som ikke lot seg løse i løpet av ett år.


I en lengre tid nå har trans-arts økonomi vært svært usikker ettersom vi har vært prisgitt støtte fra det offentlige. Vi har nå fått svar på de søknadene vi sendte for 2003. Utfallet av disse ble at vi fikk utilstrekkelige tilskudd fra Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune og avslag hos Norsk Kulturråd. Resultatet ble at vi måtte legge ned visningsrommet i Mellomveien 4 med virkning fra 1. mai d.å.


Stiftelsen trans-art opprettholdes selvfølgelig og vil på andre måter fortsette å fokusere på sitt formål: å fremme interesse for og synliggjøre transmediakunstneres virksomhet, og arbeide for den kunstneriske idé som kraft i samfunnet.


Vi har tatt initiativ til å opprette en tverrkunstnerisk Kulturfront i Trondheim/Midt-Norge for å avkreve politikerne en offensiv kulturpolitikk ved høstens lokalvalg.

Les trans-arts avisinnlegg i Adresseavisen 12.05.03 her!


Se bildene fra 1. mai-toget her!


trans-arts epostadresse vil fra midten av mai ikke lengre være i bruk. Vår hjemmeside vil imidlertid bestå og det vil der bli informert om ting som skjer i stiftelsens regi. Her finnes også info om hvordan dere kan komme i kontakt med oss nå framover.


Stiftelsen trans-art
Annika Borg, Leiken Vik, Per Formo og Oddvar I.N. Daren