om trans-art
     

hva er trans-art?
hva vil trans-art?
hva tilbyr trans-art?

 

(NB: historisk dokumentasjon! Virksomheten er nedlagt.)

hva er trans-art?

trans-art startet sin virksomhet 17. mai 2001 med en utstilling i sitt galleri i Mellomveien 4 i bydelen Lademoen i Trondheim.

trans-art er initiert av en gruppe på fire billedkunstnere (Leiken Vik, Annika Borg, Oddvar I.N. Daren og Per Formo) som ønsker å sette i gang en virksomhet innenfor kunstfeltet som omfatter mer enn ordinær galleridrift.

trans-art er en stiftelse som har som hovedformål å synliggjøre en kunstnerisk praksis som kjennetegnes av at kunstneren fokuserer mer på den kunstneriske idé som kraft i samfunnet enn på kunst som håndverk, teknikk eller salgsobjekt, og ved at kunstneren arbeider med ulike medier, teknikker og materialer fra verk til verk avhengig av situasjonen og verkets karakter Vi vil fokusere spesielt på denne type kunstneriske praksis fordi vi ønsker å fremheve det kunstneriske uttrykk som bærer av og generator for tanker og idéer, som ytringer om spørsmål av allmen interesse, som aktiv kraft i samfunnet.

trans-art er støttet av Norsk Kulturråd (‘Rom for kunst’), Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

trans-art er initiert og drevet av billedkunstnere.

***

hva vil trans-art?

trans-art
har som ambisjon å etablere et aktivt og fleksibelt kunstrom som skal presentere et bredt spekter av norsk og utenlandsk samtidskunst på høyt nivå, - fra prosjekter underveis til ferdige verk, fra etablerte og kjente kunstnere til de ny-etablerte og ennå ikke så kjente. Vi håper å skape en viss uforutsigbarhet både i kunstnerisk uttrykk og presentasjonsform.

trans-art vil også arrangere møter og diskusjoner med det kunstneriske uttrykk og kunstnerens rolle i samfunnet som hovedtema.

trans-art vil samarbeide med andre relevante miljøer og grupper om prosjekter i og utenfor egne lokaler. Over tid vil vi bygge opp et kompetansenettverk for billedkunstnere som arbeider med idéer og prosjekter som krever kunnskap og deltagelse fra andre aktører enn de vi forholder oss til idag. Slik håper vi å kunne bidra til å bringe flere kunstprosjekter fra idéstadiet til realisering.

trans-art vil også forsøke å skape økonomiske ringvirkninger for kunstnere ved salg av kunst fra utstillingene, formidling av salg via vårt arkiv og ved å tilby ulike tjenester fra kunstnerne til publikum, det private næringsliv og det offentlige.

***

hva tilbyr trans-art?

galleri
med hyppig skiftende utstillinger av fersk samtidskunst.

salg av kunst fra utstilling eller formidlet via vårt kunstnerarkiv.

konsulentbistand til og formidling av kunstnerisk utsmykking.

samarbeid om prosjekter som er relevante.

prosjektbistand/-ledelse.

foredrag/presentasjoner ved kunstnere i vårt arkiv.

omvisning og foredrag for skoleklasser og andre grupper.