Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
NYHETSARKIV
Logg LKV
 
 
 
 

AKTUELT [16.10.07]
Norges mest mangfoldige kunstnerhus, lanserer ny web
Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim, tar nå formidling på alvor og lanserer ny web. – Vi har store forventninger til websiden vår og håper den vil bidra til en synliggjøring av arbeidet som gjøres på huset, sier Kristina Karlsen, daglig leder og redaktør for den nye webben til LKV. Fredag 19. oktober lanseres nettløsningen, like etter åpning av ny utstilling i LKVs visningsrom for kunst (BABEL) på kvelden.


Foran Kristina Karlsen, daglig leder LKV og redaktør for den nye webben. Foto: Brynhild Bye

Websiden gir deg aktuelt stoff med jevnlige oppdatering, innsyn i husets verkstedsfasiliteter, informasjon om hvordan du kan søke atelier, hvilke kunstnere og gjestekunstnere som er der til enhver tid, hva de jobber med og hvilke verksteder du kan leie deg inn på.

LKV ønsker, gjennom den nye webben, å nå ut til fagmiljøet i alle fasetter, beslutningstakere, bevilgende myndigheter, gjestekunstnere og potensielle brukere av verksteder.

Arbeidsggruppa for utvikling av den nye webben består av: Dag Arve Forbergskog, Per Formo, Kari Elise Mobeck, Monika Wancke og Kristina Karlsen. Nettstedet er laget av Brynhild Bye.

Stor produksjon av kunst
– Bare en brøkdel av det som produseres på LKV blir synlig i Trondheim. Enten det gjelder utsmykkingsoppdrag eller separat - og gruppeutstillinger i Norge eller andre steder. LKV oppfattes utad som lukket og passiv, dette ønsker vi å gjøre noe med, sier tidligere styreleder ved LKV, Kari Elise Mobeck.

Om LKV
Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) fyller hele tidligere Lademoen skole, en bygning fra 1906 på ca. 3.400 m2 beliggende ved Lademoparken og Lademoen kirke, ca. 15 minutters gange fra Trondheim sentrum. Bygningen har fire fulle etasjer pluss kjeller og rommer 35 atelierer i størrelser fra 12 - 64 m2, to gjesteatelierer, to prosjektrom, verksteder for tre- og metallarbeid, grafikkverksted, mørkerom for foto, dataverksted, redigeringsutstyr for video samt kontor og felles sosialt rom («Den Hvite Elefant»). Gårdsplassen (tidligerere skolegård) fungerer som uteverksted; her finnes også nybygde lagerrom. To små leiligheter for gjestekunstnere finnes i et nabobygg.

Unike arbeidsforhold
Størrelsen og kombinasjonen av individuelle atelier, gjesteatelier med tilhørende gjesteleiligheter, prosjektrom, fellesverksteder og visningsrommet Babel, gir kunstnere unike arbeidsforhold. Det finnes knapt tilsvarende i Norden for produksjon og presentasjon av kunst. 39 billedkunstnere er faste leietakere og leier arbeidsplass ved Lademoen Kunstnerverksteder, hver enkelt driver hvert sitt foretak, men samtidig har de ulike former for samarbeid og utadretta virksomhet.

Omvisning
Alle er velkommen på omvisning. Tid avtales på forhånd. Pris for omvisning er: 300 kr pr. time for enkel omvisning på huset (bare verksteder, ikke atelierer). 800 kr pr.time for omvisning utført av kunstner med demonstrasjon av et verksted, evt. atelier.

LKV er støttet av Trondheim kommune, Sør–Trøndelag fylkeskommune og Norsk kulturråd.

Med vennlig hilsen

LKV
Kristina Karlsen, daglig leder
Telefon: 73 51 35 15 /472 72 977 lademoen@online.no

 

  
         
             

 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no