Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
NYHETSARKIV
Logg LKV
 
 
 
 

AKTUELT [03.05.12.]

 

For alle profesjonelle innen visuell kunst

LEDIG ATELIER!

 

Fra 1.august 2012
(med mulighet til tidligere innflyting)

         Rom 315 – 12 kvm – ca. kr. 732,-/mnd. 

         (Lademoen Kunstnerverksteder)

Søkeren må ha gjennomført utdanning eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på mastergradsnivå for billedkunstnere eller kunsthåndverkere og / eller oppfylle kriteriene for medlemskap i kunstnerorganisasjonene.

 og

Utlysing
For avgangsstudenter ved KIT

 

Rom 101 – 33 kvm – ca. kr. 1.250,-/mnd.
                 (atelier for nyutdannede kunstnere)

 

Ledig fra 1. august

 

Søknaden skal være begrunnet og i tillegg til CV inneholde en CD presentasjon av eget arbeid med 10 verk eller annet billedmateriale.

 

Sendes                

Trondheim kommune
Rådmannen for kultur
v/ Kjersti Lerseth
7004 Trondheim

 

Eller per:
e-post:                  kjersti.lerseth@trondheim.kommune.no

 

Kopi av søknaden sendes til

Lademoen Kunstnerverksteder
Mellomveien 5
7042 Trondheim

e-post: lademoen@online.no

 

 

 

SØKNADSFRIST:  20 MAI 2012
Ved stor pågang av søkere vil tildelingsutvalget bruke vedlagte tildelingskriterier.

 

Pkt.6 Tildelingskriterier

Atelier kan tildeles profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som ønsker å ha sitt virke i Trondheim.

I tillegg til kravene til ateliersøker nevnt under skal følgende kriterier benyttes ved vurdering av søkere:

 1. Forlengelse av leietiden etter en periode (3 år) bør prioriteres ved tildeling, jevnfør punkt 7, for øvrig skal nyutdannede og uetablerte kunstnere prioriteres for tildeling av atelier.
 2. Nyutdannede og uetablerte kunstnere skal prioriteres for tildeling av atelierer.
 3. Søkernes fagområde skal vurderes i forhold til utnyttelsen av de ulike verkstedene der dette er relevant
 4. Det skal tas hensyn til fagsammensetningen av leietakerne totalt sett
 5. Det skal legges vekt på utvist initiativ og engasjement, kunstnerisk og organisatorisk

Søkere må tilfredsstille kravene til opptak i kunstnerorganisasjonene. Kunstnerisk aktivitet og kunstproduksjon skal være søkkers hovedbeskjeftigelse. Søkere må kunne dokumentere høyt kunstnerisk nivå. Kunstnerisk aktivitet presenteres ved CV og billeddokumentasjon som viser deltakelse på utstillinger og i prosjekter, utsmykkings – og konsulentoppdrag, samt stipendtildelinger og andre utmerkelser.

Det er en forutsetning for tildeling at søker aksepterer at

 1. atelierene kun brukes til kunstnerisk produksjon og eventuell framvisning av kunst
 2. atelierene skal ikke kunne brukes som lager eller stå uten aktiv bruk i lengre perioder
 3. leietakerne er forpliktet til medlemskap i leietakerforeningen
 4. leietakerforeningens vedtekter skal etterfølges
 5. ved fravær fra atelieret i mer enn fire måneder skal det gis en skriftlig orientering til leietakerforeningen og Trondheim kommune om årsaken til dette
 6. det vil kunne stilles krav om framleie dersom årsaken til fravær ikke er forenlig med disse retningslinjene
 7. alle skal følge husordensregler som vedtas for fellesskapet
 8. det er plikt til å delta i dugnader og annen felles innsats som vedtas av leietakereforeningen, eventuelt akseptere å bli økonomis belastet for uteblivelse fra slike tiltak etter de satser som leietakerforeningen har vedtatt
 9. alle skal bidra til oppbygging og utvikling av
 10. kunstnerfellesskapet

Dersom søker har mislighold leieforhold med kommunen, kan søknaden avslås. Det stilles krav om at husleierestanse og annen gjeld knyttet til kommunale leieforhold skal være oppgjort.

 

 

 

  

 

 

 
         
             

 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no