Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
NYHETSARKIV
Logg LKV
 
 
 
 

AKTUELT [12.03.09]
LKVs webside har mye besøk av engelskspråklige
Gjestekunstnere leser websiden før de kommer hit.

LKV er medlem av den internasjonale nettverks-organisasjonen Res Artist. En organisasjon av institusjoner med gjesteatelier. Siste års webstatistikken viser at den mest brukte inngangen utenom hovedsiden, er det engelske innholdet. All informasjon som retter seg mot LKVs fasiliteter for gjestekunstnere er populært.

Siden starten av websiden juli 2007, er det skrevet månedlige presentasjoner av hver gjestekunstner ved LKV. Det er ca to gjestekunstnere hver måned.

Siden april 2008 og de fire neste månedene, har siden hatt ca 7000 «total visits» www.lkv.no. Siden har det ligget på ca 5000 «total visits» månedlig. Det er litt vanskelig å lese ut av statistikken hvor mange som er unike brukere. Altså hvor mange forskjellige folk som er inne på siden. De alle fleste kommer direkte inn på siden ved å skrive internettadressen www.lkv.no


 

 

  
         
             

 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no