Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
LKV
Atelierene LKV
Samarbeidspartnere LKV
Historikk LKV
Organisasjon LKV
Verkstedene LKV
 
 
  Svært gode arbeidsforhold
Størrelsen og kombinasjonen av individuelle atelier, gjesteatelier med tilhørende gjesteleiligheter, prosjektrom, fellesverksteder og visningsrommet Babel, gir kunstnere unike arbeidsforhold. Det finnes knapt tilsvarende i Norden for produksjon og presentasjon av kunst.

LKV


OM LKV
Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) fyller hele tidligere Lademoen skole, en bygning fra 1906 på ca. 3.400 m2 beliggende ved Lademoparken og Lademoen kirke, ca. 15 minutters gange fra Trondheim sentrum. Bygningen har fire fulle etasjer pluss kjeller og rommer 36 atelierer, 2 gjesteatelierer, 2 prosjektrom, verksteder for tre- og metallarbeid, grafikkverksted, mørkerom for foto, dataverksted, redigeringsutstyr for video samt kontor og felles sosialt rom («Den Hvite Elefant»). Gårdsplassen (tidligerere skolegård) fungerer som uteverksted; her finnes også nybygde lagerrom. To små leiligheter for gjestekunstnere finnes i et nabobygg.

OMVISNING
Alle er velkommen på omvisning. Tid avtales på forhånd. Pris for omvisning er:
300 kr pr. time for enkel omvisning på huset (bare verksteder, ikke atelierer).
800 kr pr.time for omvisning utført av kunstner med demonstrasjon av et verksted, evt. atelier. For bestilling: Tlf. (47) 949 78 301 eller e-post: lademoen@online.no

LKV
Pinhole av Agnieszka Borkowska, gjestekunstner fra Polen 2004

EIERSKAP
Bygningen eies av Trondheim kommune. De 36 atelierene er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere, dvs. kunstnere som enten har fullført kunstutdanning på et av de tre kunstakademiene i Norge eller som har tilsvarende kompetanse som kvalifiserer til medlemsskap i organisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK). Alle verksteder og prosjektrom er tilgjengelige for alle leietakere og for alle utenfor LKV som arbeider profesjonelt med kunst. Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder eier alt fellesutstyr på huset og er ansvarlig for driften av verkstedene og gjestekunstnerordningen.

STØTTE OG INVESTERINGER I DRIFT
Det er f.o.m. 1993 - 2006 investert i utstyr for 3.622.850 kr på LKVs verksteder. Pengene har kommet fra Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd og Norske Grafikeres fond.

       
Trondheim kommune, kunst og kultur   Sør-Trøndelag fylkeskommune   Norsk Kulturråd    

Torstein Erbos gavefond (Støtter Babel)

 

LKV
Katalog laget av Gøran Kjønnøy (kunstner som jobbet på LKV ca 1994 (KAJA-midler).

UNIKE ARBEIDSFORHOLD FOR KUNSTNERE

LKV er først og fremst et sted for utvikling og produksjon av billedkunst. Det betyr at de 36 kunstnerne arbeider hver for seg med sine egne prosjekter. Slik sett er LKV en samlokalisering av 36 enkeltmannsforetak - alle er selvstendig næringsdrivende som skaffer sin inntekt gjennom kunstnerisk virksomhet.

Forholdene ved LKV ligger også godt til rette for ulike samarbeidsprosjekter. Dette kan være alt fra at en gruppe kunstnere velger å søke utstillingsplass sammen til mer direkte samarbeid om spesielle kunstneriske prosjekter hvor man skaper noe sammen. I perioder har det vært arrangert møter og foredrag ganske regelmessig, det arrangeres også ofte ulike typer kurs for kunstnere. Hver høst avholdes dessuten åpen dag da verksteder og atelierer åpnes for publikum.

LKV
«LKV» – dyptrykk av Are Andreassen (Tidligere leietaker ved LKV), 1994.

STOR PRODUKSJON AV KUNST
Bare en brøkdel av det som produseres på LKV blir synlig i Trondheim.Enten det gjelder utsmykkingsoppdrag eller separat - og gruppeutstillinger i Norge eller i utlandet blir LKV sjelden kreditert som produksjonssted. Den totale kunstneriske virksomheten ved LKV er faktisk usynlig – både for kunstnerne selv og for publikum. Denne manglende oversikten kan være et problem i forhold til både bevilgende myndigheter og publikum. LKV kan av og til oppfattes som et lukket og passivt sted mens det egentlig foregår en kontinuerlig og stor kunstnerisk aktivitet som viser seg over et stort geografisk område.

Ta kontakt hvis du har andre spørsmål eller ønsker plass ved LKV. De mest vanlige spørsmålene LKV mottar har vi lagt under FAQ.

 

ADRESSE
Lademoen Kunstnerverksteder
Mellomveien 5, 7042 Trondheim

lademoen@online.no
Telefon: (47) 949 78 301


KONTORTID
Mandag 09.00- 15.15
Tirsdag 09.00- 15.15
Onsdag 09.00-15.15
Torsdag 09.00-12.00KART:
LKV TRONDHEIM

"Gule sider" (Online kart)


"Gjestekart" (PDF)

BUSSAVGANGER: Trafikanten Midt-Norge

 

SLIDESHOW
Bilder LKV utendoers

SLIDESHOW
Bilder LKV innendoers


 
         
             
 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no