Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
LKV
Atelierene LKV
Historikk LKV
Samarbeidspartnere LKV
Verkstedene LKV
 
 
  Tre enheter
LKV er organisert i tre enheter. Leietaker-foreningen, Stiftelsen og komiteér.

LEIETAKERFORENINGEN
Alle leietakere har individuelle leiekontrakter med huseieren, Trondheim kommune. Husleien for alle fellesarealer (verkstedene, prosjektrom, spiserom, korridorer osv.) er likt fordelt på alle leietakere og kommer i tillegg til atelierleien.

Alle som leier atelier ved LKV må være medlem av Leietakerforeningen som ivaretar leietakernes interesser overfor utleier og Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder.

Leietakerforeningens styre kalles Husråd og består av 3 medlemmer som velges på årsmøte. Husråd er også involvert i ulike arrangementer (Åpen Dag, ulike fester, åpen bar etter utstillingsåpninger osv), og kan også initiere og koordinere faglige tiltak på huset.

Leietakerforeningen drev LKV i samråd med Trondheim kommune fra 1993 til 1998 da foreningens årsmøte besluttet å opprette Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder og å overføre eiendomsretten til alt utstyr på verkstedene til stiftelsen.

STIFTELSEN
Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder har ansvar for driften av gjestekunstnerordningen, visningsrommet Babel, fellesverkstedene og gjennomføring av ulike utadrettede tiltak. Stiftelsen har siden opprettelsen mottatt driftstilskudd fra Trondheim kommune. Daglig leder (Kristina Karlsen) er ansatt av stiftelsen.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av 2 leietakere ved LKV, 1 ekstern kunstnerrepresentant fra et annet kunstfelt enn billdekunst, og 2 eksterne representanter fra andre faggrupper/miljøer (næringsliv, forskning, utdanning osv).

KOMITEER
I tillegg opprettes det egne komitéer for oppgaver som må gjøres ved LKV.

- Atelierkomitéen består av 1 leietaker, 1 ekstern billedkunstner fra TBK og 1 fra lærerstaben ved NTNU, Kunstakademiet i Trondheim. Denne komitéen har ansvar både for å velge nye leietakere og for å velge ut nye gjestekunstnere.

- Babelkomitéen består av 3-5 leietakere, andre kunstnere og/eller kunstfaglige kompetente personer og har ansvar for å sette opp 1 års utstillingsprogram og å koordinere gjennomføringen av utstillingene sammen med Babels daglige leder.

I tillegg til disse faste komitéene opprettes ulike arbeidsgrupper for å ta seg av bestemte arbeidsoppgaver. Alle verv og komitéoppgaver ved LKV utføres som dugnad, dvs. uten betaling.

 

ADRESSE
Lademoen Kunstnerverksteder
Mellomveien 5, 7042 Trondheim

lademoen@online.no
Telefon: (47) 949 78 301


KONTORTID
Mandag 09.00- 15.15
Tirsdag 09.00- 15.15
Onsdag 09.00-15.15
Torsdag 09.00-12.00


KART:
LKV TRONDHEIM

"Gule sider" (Online kart)


"Gjestekart" (PDF)

BUSSAVGANGER: Trafikanten Midt-Norge


 
         
             
 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no