Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
FAGLIG AKTIVITET
Kurs ved LKV
Presentasjoner ved LKV
Prosjekter ved LKV
 
 
 
 
 

Kurs ved LKV

HØSTEN 2014

Kursene er forbeholdt profesjonelle kunstnere og folk som jobber innenfor kunst -og kultur feltet. Studenter og andre kan delta hvis det er ledige plasser.

Det er bindende påmelding på alle våre kurs. Det vil si at du må melde deg av seinest 10 dager før første kursdag, ellers vil du bli fakturert med hele kursavgiften, såfremt du ikke kan dokumentere skade el. sykdom som gjør deg forhindret i å delta.

Meld deg på høstens kurs ved å sende en mail til: lkv.faglig@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Modellbygging

sted: Lille prosjektrom, LKV
tidspunkt: 27 og 28 september, lør/søn kl. 10.00 - 15.00
kursholder: Thomas Brodda
pris: 1500 kr, inkl. lunch begge dager og materialutgifter
max antall deltakere: 10
Materialer og verktøy deles ut på kurset.

Thomas Brodda driver Konkret Modellbyggeverksted, og har tilhold i Atelier Ilsvika.
Konkret Modellbyggeverksted er en liten håndtverksbedrift som jobber til daglig med arkitekter, byplanleggere, reguleringsmyndigheter og andre med behov for å visualisere sine ideer og planer ved bruk av tredimensjonale modeller.
http://konkret.no

Kurset er rettet mot kunstnere som har behov for å lage fysiske modeller enten som del av eget kunstneriske virke, i planleggingsstadiet av prosjekter og utstillinger, ifm. oppdrag til offentlig kunstprosjekt el.l
Ta gjerne med deg konkrete ideer og prosjekt du jobber med. Kurset passer for deltakere på alle nivå.


Lydredigering

sted: Lille prosjektrom, LKV
tidspunkt: 11 og 12 oktober, lør/søn kl. 10.00 - 15.00
kursholder: Arnfinn Killingtveit
pris: 1350 kr, inkl. lunch begge dager
max antall deltakere: 8
Deltakerne må ta med egen laptop og hodetelefoner.

Arnfinn Killingtveit har mastergrad i musikkteknologi fra NTNU, han har bakgrunn fra musikk og lydkunst, har arbeidsplass ved RAKE arbeidsfelleskap og jobber med ulike soniske utrykksformer fra støy, improvisasjon, field-recording og mer rytmisk elektronisk musikk.

Kurset er hovedsaklig rettet mot kunstnere som jobber med bilde og lyd, men kan også passe for andre faggrupper.
Det legges opp til å undervise også etter deltakernes ønsker, og nivå. Om det er noe spessiellt du gjerne vil få bedre innsikt i, er det flott om du gir beskjed i forkant av kurset.
Hva er lyd? Hvordan få bra kvalitet på lydopptak, og bearbeide denne i etterkant?
Ta gjerne med deg prosjekter du jobber med.
Det vil bli brukt gratis programvare.


Google Sketchup for viderekommende

Sted: Lille prosjektrom, LKV
tidspunkt: 1 og 2 november, lør/søn kl. 10-15
kursholder: Astrid Findreng
pris: 1350 kr, inkl lunch begge dager
max antall deltakere: 8
Deltakerne må ha med seg egen laptop.

Astrid Findreng er billedkunstner og har i de siste årene jobbet mye med animasjon ved hjelp av sketch-up.

Sketchup er et gratis og enkelt 3D modelleringsprogram som etter hvert har blitt like avansert som profesjonelle tegneprogrammer som f.eks Autocad.
Dette kurset er beregnet for de som kan litt fra før. Vi vil se nærmere på plug-ins for mer avansert tegning, bruk av teksturer og også på muligheter for 3D-printing fra sketchup filer.
Deltakerne kan gjerne presentere og jobbe med egne problemstillinger og prosjekter på kurset.
Dersom noen nybegynnere ønsker å delta er det også åpent for det. Kursholder vil da på forhånd gi deg linker til selvstudium.

I etterkant av kurset vil det bli en omvisning på NTNUs scanne og printeverksteder.

 

Kurs på Treverkstedet
sted: treverkstedet på LKV
tidspunkt: 15 og 16 november, lør/søn kl. 10.00 -15.00
kursholder: Tore Reisch
pris: 1400 kr inkl. lunch begge dager og materialutgifter
max antall deltakere: 8

Tore Reisch er billedkunstner med MFA fra Kunstakademiet i Trondheim. Han jobber hovedsaklig med skulptur og tre som materiale. Reisch har de siste år bl.a produsert flere store utendørs arbeider til utsmykking i offentlig rom.
http://www.torereisch.no

Treverkstedet på LKV brukes av leietakerne, men eksterne kan også leie seg inn ved behov.
Vi har et stort utvalg maskiner som kan utføre de aller fleste oppgaver man skulle ha behov for, både med fastmontert- og hånd verktøy.
Iløpet av kurset vil deltakerne bli kjent med treverkstedet, og komfortable med å ta ibruk ulike maskiner på egen hånd.
Dette er et praktisk kurs og det vil legges opp til at alle får mulighet til å lage noe konkret iløpet av helga.

Det vil også bli fokus på sikkerhet, maskinenes muligheter og begrensninger og bruk av tre som materiale.

 

----------------------------------------------------------

Kurs våren 2014

Kurs i Akt-tegning over 6 kvelder
Kursleder: Solveig Birna
Tidspunkt: 4, 11, 18, 25 mars + 1 og 8 april (kl. 18-21)
Kursavgift: 1600 kr. Inkluderer div. tegnepapir og lån av staffeli
Antall deltakere: 12

Dette er et kurs for de som er glad i å tegne og vil utvikle egen tegnepraksis.
AKT tegnekurs med menneskekroppen som modell og tema. Kursdeltakerne vil få utdelt program for hver kveld.
Vi vil se på proporsjoner, og bruke siktemetoden for at undersøke hvordan perspektiv påvirker oppfattelsen av hva vi ser. Ulike tilnærmingsmetoder vil anvendes for å bedre kunne forstå og gjengi kroppens form og volumer.
Fenomen som anatomi vil være flettet inn. Studier av muskulaturen ved hvile og i bevegelse, linjeføring, lys og skygger.

Solveig Birna jobber hovedsaklig med tegning og maling. Figuren og figurativt billedspråk har vært viktig i hennes kunstneriske praksis.
Birna studerte ved Myndlista-og handídaskóli Islands/Icelandic Academy of Art (1989-92) og ved Kunstakademiet i Trondheim (1992-94).
Hun har i tillegg ettårig praktisk pedagogik utdannelse fra NTNU, og har undervist ved forskjellige kurs ved Den Frie Kunstskolen på Rotvoll og ved Kunstskolen på Heimdal.

www.solveigbirnas-paintings.com
solveigbirnas@gmail.com

Kurs i Bok-binding
Kursleder: Märit Aronsson
Tidspunkt: 8-9 Mars (Lørdag og Søndag kl 10-17).
kursavgift: 1300 kr. Inkluderer materialer og lunsj begge dager.
Antall deltakere: 12

Vi gjentar kurset som ble holdt i fjor høst.
De som allerede har gått kurset, men ønsker oppfriskning, kan delta til halv pris.

Dette er en praktisk workshop der vi syr bøker med koptisk og japansk teknikk, eventuellt fler.
Målet for kurset er basiskunnskap i bokbinderi og forståelse for boken som kunstobjekt.
Ingen forkunskaper trengs. Grundmaterialer er inkludert, men ta gjerne med eget materiale; bilder, tekster, papir, bånd, garn, tøy, lerret m.m
Vi prøver ut Koptisk bindning + permer, Japansk bindning og hvis det blir tid; Trekkspillsbøker, Flipbøker, Pop-up og kassetter till bøkene.

Introduksjon, 45 min - 1 time. Hva er en bok? Grundleggende historikk artists' books, papirkunnskap, bokbinderiets terminologi. Presentasjon av ulike typer innbindninger.
Kursleder viser en mengde bilde-eksempel på bøker av ulike kunstnere, og har med bøker, både som hun selv og andre har laget.
Det vil bli en kort presentation av kursholder + deltagare. Forventninger, erfaring og mål med kurset. Introduksjon till kurs og material.
Iløpet av helgen vil det hele tiden være fleksibilitet for kursdeltakernes egne idéer, innspill og ønsker.

Kursholder Märit Aronsson er billedkunstner som jobbar med foto, film, grafikk og bøker. Hun har utdanning fra Kunstakademiet i Trondheim (BFA + MFA), Grafikskolan i Stockholm og jobbar i tillegg som redaktør på Trondheim Kunstmuseum, har kurs i cyanotypi og artists' books.

www.maritaronsson.se
maritaronsson@gmail.coms

Kurs i formlaging og støping
Kursleder: Joseph Robert Carter
Tidspunkt: 28, 29, 30 Mars
Kursavgift: 1300 kr inkluderer materialer og lunsj
Antall deltakere: 12

Målet med kurset er å gi deltakerne en introduksjon og/eller fordypning i noen enklere prosesser for å ta avstøpninger og støpe i forskjellige materialer.
Etter en introduksjon til faget og litt diskusjon skal kursdeltakerne ta i bruk materialer som gips, leire, silikon og alginat for å støpe medbrakte objekter, kroppsdeler og andre gjenstander og overflater i nærmiljøet.
Fremgangen i kurset er tenkt slik at en del oppgaver gjøres samtidig og i felleskap, og noen oppgaver er mer eller mindre selvdefinert med veiledning.

Joseph Robert Carter er gipsmaker som jobber daglig med avforming og støping. Han har svennebrev i gipsmakerfaget fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og 5 års utdanning i kunst - skulptur (B.A.) og figurativ design (H.N.D.), University of Wolverhampton og Stafford College. Han jobber på Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider og deltid som billedhugger.

Fredag 28. Kl. 18.00 – 20.00:
Oppmøte for de som har lyst. Litt intro og diskusjon rundt tema. Diskusjon om valg av medbrakte objekter.

Lørdag 29. kl. 10.00 – 17.00 (lunsj 13.00 – 14.00):

Lager avtrykk i leire og støp med gips.
Støp med gips, alginat og silikon.

Søndag 30. kl. 10.00 – 17.00 (lunsj 13.00 – 14.00):
Støp med silikon fortsettes.
Utstøp og retusjering.
Støp fra nærmiljø/selvdefinert.

Kurs i Google Sketch-Up
Kursleder Astrid Findreng
Tidspunkt: 9, 10 og 11 mai (fre kl.18-20, lør/søn kl. 10-16)
Kursavgift: 1000 kr inkluderer lunsj lørdag/søndag
Antall deltakere: 8

Sketchup er et gratis og enkelt 3D modelleringsprogram som etter hvert har blitt like avansert som profesjonelle tegneprogrammer som f.eks Autocad.
Sketchup er et svært nyttig planleggings- eller visualiseringsverktøy i forbindelse med for eksempel utstillinger eller utsmykninger.
Kurset vil gi en innføring i standardverktøyene, men også gi en liten oversikt over muligheter på et mer avansert nivå. 

Programmet kan lastes ned her: http://www.sketchup.com
Kursdeltakerne må ha med seg egen lap-top.

Astrid Findreng er billedkunstner og har i de siste årene laget flere animasjoner ved hjelp av sketch-up.

---------------------------------------------------------------------------------------------

2013

Artists books - tema for høstens kursprogram

Tema for høstens kursserie er artists books. De grafiske kursene og indesignkurset kan
sees i sammenheng med artists books workshopen; grafiske blad eller et printet indesigndokument  kan bindes sammen til bok eller katalog.

Mer om kursene og kurslederne se neste side.
Alle arrangementer foregår på LKV i Mellomveien 5, unntatt nr. 7 og 8.

1. Kurt Johannessen
    onsdag 28. August  kl. 18.00. Presentasjon av egne artists books og forlagsvirksomhet.
 Arrangementet er et samarbeid mellom LKV, Trondhjems Kunstforening og 
 Forfattersentrum Midt-Norge.  
 Åpent arrangement. Åpen bar og salg av suppe 50kr. etter presentasjonen.
 
2. Kort intro til artists books
Torsdag 3. Oktober kl.12; Marit Aronsson. Historikk og praktisk info om workshopen som kommer senere.
Åpent arrangement

3. Kurs i silketrykk.
     Lørdag 26. og søndag 27. Oktober. Kursholder Ørjan Aas. 10 timer
     kl.10-15.30 begge dager (ink.1/2 time lunsj)  
     kursavgift: 1800 kr. Materialer og enkel lunsj inkludert.

4. Kurs i tresnitt
     Lørdag 2. november og søndag 3. November.. Kursleder, Cathrine Dahl. 10  timer.
     kl.10-15.30 begge dager (ink.1/2 time lunsj)   
     kursavgift: 1800 kr. Materialer og enkel lunsj inkludert.

5. Indesign kurs
     Lørdag 16. november..Kursleder, Grethe B. Fredriksen. 5 timer.
    kl. 10-14.30 (inkl. ½ times lunsj)
    kursavgift: 500 kr. Enkel lunsj inkludert.

6. Workshop, artists books
     Lørdag 23. og Søndag 24. November. Kursleder Märit Aronsson. 10 timer.
     kursavgift: 1600 kr. Materialer og enkel lunsj inkludert.

7. Besøk hos bokbinder Leif Espen Skjegstad.
    Tidspunkt annonseres senere.
    Åpent for deltakere på andre workshops.

 8. Hei! Skal vi leke?
    Billedkunstner Per Formo og forfatter Arild Vange  forteller om sitt arbeid og samarbeid på
    Babel, LKVs galleri i Mellomveien 4. Arrangementet er et samarbeid mellom LKV og
    Forfattersentrum Midt-Norge. Tidspunkt annonseres senere.
   Åpent arrangement
   

CATHRINE DAHL OG ØRJAN AAS

Vi jobber sammen for å bryte med individuelle mønstre i kunstproduksjonen og på den måten fragmentere historier og symbioser rundt oss: i naturen, historien og arkitekturen.

Tresnitt er den teknikken som mulig best gjennom optiske virkemidler uttrykker kontrasten mellom svart og hvitt, dette blir vårt endelige resultat; trykket av en utskjært treplate etter omveier mellom oss, tegnebordet og digital billedbehandling.

www.dahlaasinc.blogspot.com                                www.sixghosts.wordpress.com


TRESNITT

Kurset gir en innføring i teknikkens historie, utstyr og ulike metoder for å oppnå sort/hvitt og fargetrykk. 
Gjennom demontrasjoner og veiledning lager deltagerne egne trykkplater og tresnitt på papir.
Du behøver ingen forkunnskaper for å delta på kurset.
Obs: husk å ta med klær du ikke er redd for å få maling på.

Dag 1

 • Introduksjon tresnitt
 • Utstyr
 • Motiv og overføring til treplate
 • Utskjæring
 • Trykke sort/hvitt trykk

Dag 2

 • Introduksjon fargetrykk
 • 4 ulike metoder for å oppnå fargetrykk
 • Trykke et fargetrykk 

SILKETRYKK

Enkel innføring i en silketykkmetode med akrylmaling.
Ingen forkunnskaper nødvendig.

Kursdeltakere må gjerne ta med en tegning, fotografi eller motiv de liker
som kan brukes til utgangspunkt for motivet som skal trykkes.
Obs: husk å ta med klær du ikke er redd for å få maling på.

Dag 1

 • Introduksjon silketrykk
 • Utstyr
 • Motiv og overføring til folie
 • Påføring av emulsjon

Dag 2

 • Belysning
 • Trykkemetoder

 

 MÂRIT ARONSSON

Kursholder Märit Aronsson er billedkunstner som jobbar med foto, film, grafik och böcker. Hon har utbildning från Kunstakademiet i Trondheim (BFA + MFA), Grafikskolan i Stockholm och jobbar även som redaktör på Trondheim Kunstmuseum, har kurser i cyanotypi och artists' books.
www.maritaronsson.se
maritaronsson@gmail.com

 

Workshop Artists' Books

En praktisk workshop där vi syr böcker med koptisk och japansk teknik, eventuellt fler.
Mål för kursen: baskunskap i bokbinderi, förståelse för boken som konstobjekt. Inga förkunskaper behövs. Grundmaterial ingår, men ta gärna med eget material; bilder, texter, papper, band, garn, tyg, lerret...

Introduktion, 45 min - 1 timme.
Vad är en bok?
Grundläggande historik artists' books, papperskunskap, bokbinderiets terminologi. Presentation av olika typer av inbindningar. Jag visar en mängd bildexempel på böcker av olika konstnärer, och har med böcker, både som jag och andra gjort.

Workshop, lördag-söndag förslagsvis, 10 personer
Kort presentation kursholder + deltagare.
Förväntningar, erfarenhet, mål med kurs.
Introduktion till kurs och material.
Bildvisning för de som ev inte var på introduktionen.
Koptisk bindning + pärmar
Japansk bindning
Trekkspillsbøker
Överkurs/ om vi hinner:
Flipböcker
Pop-up
Kassetter till böckerna

(Under kursens gång finns hela tiden flexibilitet för kursdeltagarnas egna idéer, inspill och önskemål.)

 

GRETHE B. FREDRIKSEN

Grethe B. Fredriksen er billedkunstner. Hun har også bl.a. vert medvirkende til følgende publikasjoner:
”Skulpturguide for Trondheim”, ”Visuelle vitaminer” Kunsten v. St Olavs Hospital (( bøker) ”Kunst ute
kunst inne” en bok om utsmykkinger i Trondheim.

Indesign kurs

Kurset vil gi en innføring i Adobe programmet Indesign.
Kursdeltakerne vil bli i stand til, å for eksempel designe egne plakater og kataloger .
Gratis prøveversjon av indesign kan lastes ned her:
https://creative.adobe.com/apps?trial=IDSN&promoid=JZXRC

 

 


 

 
         
             
 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no