Lademoen Kunstnerverksteder i Trondheim, Norway
 
     
 
til startsiden LKV Lademoen Kunstnerverksteder Faglig aktivitet LKV Kunstnere ved LKV Verkesteder ved LKV Gjestekunstnere ved LKV Babel visningsrom for kunst Nyhetsarkiv LKV
 
     
 
  Du er her: Startsiden       
 
     
 
 
BABEL
 
 
  LKVs visningsrom for kunst
BABEL er LKVs åpne offentlige rom og plasserer seg et sted mellom galleriet og verkstedet. Over 100 gjestekunstnere har hatt utstilling der siden starten i april 2006 – noe som gjør Babel til Midt-Norges internasjonale arena for billedkunst.


Åpningstale ved Markus Lantto fra Babelkomitéen ved LKV. Foto: Dag Arve Forbergskog

ORGANISASJON
Babel drives av Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder (LKV) i Trondheim.
Babel er definert som et “visningsrom for kunst” og plasserer seg et sted mellom det kommersielle galleriet og verkstedet. Kunsthistoriker Margrete Abelsen er fra 1.2.2012 ansatt som prosjektleder og ansvarlig for daglig drift.

UTSTILLINGSPROGRAM
Plantegning av lokalet her
Babels program består hovedsakelig av LKVs gjestekunstnere. Årlig kommer 12 - 15 kunstnere fra hele verden til LKV for å arbeide i perioder på 1 - 3 måneder.
Babel gir LKV muligheten til å presentere disse kunstnerne for publikum. Dette gjør gjestekunstnerordningen ved LKV mer attraktiv for kunstnere ute i verden, og det bidrar sterkt til at Trondheims kunstpublikum får tilgang til mye god og svært variert internasjonal kunst.
Babel er siden oppstarten i april 2006 etablert som Trondheims og Midt-Norges internasjonale kunstscene. Ingen andre visningssteder i regionen er i nærheten av å vise så mye og så variert internasjonal kunst som Babel gjør. Og dette har vært mulig å gjennomføre med relativt beskjedne budsjetter på grunn av at gjestekunstnerne kommer til LKV på egen bekostning og arbeider på gjesteatelierene som er bekostet av kommune og fylkeskommune, og fordi kunstnerne ved LKV og andre har bidratt både med arbeid og midler.
Babels kunstneriske profil preges ikke bare av de internasjonale gjestekunstnerne i seg selv men også av det faktum at disse er på LKV i en relativt kort periode. Babel er definert som et ’visningsrom’, et sted hvor kunstnerne kan prøve ut idéer og utforske rommet på mer risikable måter enn man ofte gjør i et rent kommersielt gallerirom. Kunstnerne kan ta større sjanser uten å ta kommersielle hensyn. Det sier seg selv at gjestekunstnernes utstillinger i Babel blir mer prosessorientert og mer utprøvende enn mange kunstutstillinger forøvrig. Dette kan ha en stor formidlingsverdi i seg selv ved at publikum her kommer nærmere de kunstneriske prosessene, nærmere verkstedet.Det er også interessant for publikum at gjestekunstnerne selv sitter gallerivakt et par dager i sin egen utstilling.

Babel har samarbeidet med aktører innen andre kunstfelt (Trondheim Jazzfestival, Trondheim Litteraturfestival og musikkfestivalen Pstereo), og med andre aktører på billedkunstfeltet (Trøndelag senter for samtidskunst TSSK og Kunstakademiet).

BABEL I SAMARBEID MED NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet)
Babel hadde fra starten et samarbeid med en gruppe på tre nyutdannede kunsthistorikere fra NTNU. Disse tre skrev de første årene tekster til hver utstilling. Etter hvert har andre skribenter kommet til. Dette ser vi som en god måte å bidra til økt fokus på den språklige refleksjonen omkring billedkunst.
Babel arrangerte i 2009 "NEWSPEAK": en serie på tre korte utstillinger med tilhørende skriveworkshop og skrivekonkurranse. Mer informasjon finnes på Babels nettsider under "tidligere utstillinger".

Trans-art - galleri i Mellomveien 4 drevet av fire kunstnere fra LKV i årene 2001 - 2003. Forløperen for LKVs visningsrom Babel.

BABELSUKSESS PÅ INTERNETT

Nesten tusen unike besøkende siden oppstart i 2006 og flere besøkende kommer tilbake flere ganger. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra besøkende.

BABEL er støttet av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Norsk Kulturråd.

www.babelkunst.no (Åpnes i nytt vindu)
 


BESØKSADRESSE

Mellomveien 4, 7042 Trondheim

ÅPNINGSTIDER
Torsdag-fredag kl 14 – 18
Lørdag-søndag kl.12 – 16

babel LKV

POSTADRESSE
Babel, LKV, Mellomveien 5
N - 7042 Trondheim

E-post:babelkunst@gmail.com
Telefon: (47)476 55 871

BABEL NÅ [20.08.15]
Martina Bobrikova og Oscar de Carmen - Superflous Identity IV

Vera Boele-Keimer - Back to Front 
         
             

 
 
 

Redaktør: Kristina C. Karlsen, daglig leder LKV i Trondheim. Tlf. (47) 73 51 35 15, mobil (47) 472 72 977, epost: lademoen@online.no